Deklaracja Dostępności         telrfon 12 655 51 97           telrfon przedszkole87.lajkonik@gmail.com      

 
 

 

           
 

 
Oferta edukacyjna
 
Oferta edukacyjna 2020-09-01; Autor: Elżbieta Wącław
 

 

       Nasze przedszkole zapewnia wychowanie i edukację zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Staramy się zapewnić opiekę i wychowanie w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. 

Dbamy o indywidualny rozwój każdego dziecka:
- staramy się umacniać wiarę we własne siły i stwarzamy możliwości osiągania sukcesów przez naszych wychowanków,
- tworzymy warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów oraz podejmowania odpowiedzialności za siebie i swoje czyny,
-  rozwijamy wrażliwość,
- kształtujemy umiejętność obserwacji, ułatwiamy rozumienie zjawisk zachodzących w  otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
- rozbudzamy ciekawość poznawczą, zachęcamy do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i przeżyć,
- rozwijamy wrażliwość estetyczną, tworzymy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
- zapewniamy warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, kształtowania zachowań pro-zdrowotnych i bezpiecznego postępowania.
     Zamierzone cele osiągamy poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zajęć wyrównawczych oraz z dzieckiem zdolnym, szeroko pojętą współpracę ze środowiskiem rodzinnym, współpracę z placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi, swobodną działalność dzieci, stwarzanie sytuacji edukacyjnych, proste prace porządkowe i czynności samoobsługowe oraz szeroką gamę zajęć dodatkowych.

     W swojej pracy nauczyciele wykorzystują różnorodne metody i koncepcje, m.in.:
- Pedagogika zabawy - Klanza
- "Dziecięca matematyka" E. Gruszczyk-Kolczyńska
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
- Wprowadzanie dziecka w świat pisma I. Majchrzak,
- Gimnastyka mózgu P. Dennisona,
- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
- Metody gimnastyki twórczej R. Labana, C. Orfa, A. i M. Kniessów.

    Nasi wychowankowie uczestniczą w różnych uroczystościach, imprezach i wycieczkach. Tradycją przedszkola jest:

- Pasowanie na Przedszkolaka,
- Powitanie Jesieni,
- Spotkanie z Mikołajem,
- Jasełka,
- Bal karnawałowy,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Powitanie Wiosny,
- Małopolski konkurs plastyczny "Z Lajkonikiem po Krakowie",
- Rajd rowerkowy,
- Dzień Rodziny.

      Przedszkole zapewnia opiekę psychologiczno - pedagogiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 202020 r.  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. poz. 1280)

WSTECZ Artykuł czytany: 1192889 razy
 

 

     
ZŁOTA MYŚL
"Wychowanie dziecka, to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli ..."

Janusz Korczak  


Samorządowe Przedszkole Nr 87
"Lajkonik"
ul. Spółdzielców 7
30-682 Kraków

Tel: 12 655 -51-97
www.lajkonik87.pl000143718

  Proszę czekać...  
 
  Proszę czekać...  
 
    

 
 


 

   
Profesjonalny Hosting