Deklaracja Dostępności         telrfon 12 655 51 97           telrfon przedszkole87.lajkonik@gmail.com      

 
 

 

           
 

 
Opłaty
 
Opłaty 2022-01-07; Autor: Elżbieta Wącław
 

 

Opłaty za korzystanie z przedszkola 

w roku szkolnym 2021/2022Zgodnie z uchwałą  nr XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków:


- Bezpłatna nauka, wychowanie i opieka sprawowana jest w wymiarze 5 godzin dziennie, od 8:00 do 13:00.

- Rodzice dzieci w wieku do 5 lat korzystający z przedszkola w wymiarze większym niż 5 godzin, ponoszą za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę opłatę w wysokości 1 zł. Rodziny objęte programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ i Karta N , opłata wynosi 0,5 zł.

- Rodzice dzieci sześcioletnich realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

- Dzienna stawka żywieniowa od miesiąca stycznia 2022 wynosi:
  • 3 posiłki - 10,00 zł dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek)
  • 2 posiłki - 8,00 zł dziennie (śniadanie , obiad)
  • 2 posiłki - 7,00 zł dziennie (obiad, podwieczorek)
  • 1 posiłek - 5,00 zł dziennie (obiad)
      

          Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola do 10 dnia miesiąca:


Bank PKO BP

20102028920000540205903416

(przy dokonywaniu opłaty należny pamiętać w szczególności o wpisaniu nazwy i nr przedszkola, imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy miesiąca, za który dokonywana jest opłata). 

     
ZŁOTA MYŚL
"Wychowanie dziecka, to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli ..."

Janusz Korczak  


Samorządowe Przedszkole Nr 87
"Lajkonik"
ul. Spółdzielców 7
30-682 Kraków

Tel: 12 655 -51-97
www.lajkonik87.pl000128870

  Proszę czekać...  
 
  Proszę czekać...  
 
    

 
 


 

   
Profesjonalny Hosting