Deklaracja Dostępności         telrfon 12 655 51 97           telrfon przedszkole87.lajkonik@gmail.com      

 
 

 

           
 

 
Historia przedszkola
 
Historia przedszkola 2013-12-29; Autor: Elżbieta Bielak
 

 

       Samorządowe Przedszkole nr 87 w Krakowie powstało na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa. Budowa przebiegała w ramach czynu społecznego. Nad całością prac budowlanych czuwał Komitet Budowy Przedszkola.

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w styczniu 1972 roku. Pierwszym dyrektorem była Krystyna Róg. Wtedy też, w progi przedszkola wstąpiło ponad 120 dzieci, które zostały przydzielone do czterech oddziałów.

Od początku istnienia, przedszkole w swojej działalności propagowało ideę patriotyzmu lokalnego, przybliżając wychowankom kulturę i tradycje Krakowa.
          Lata 70-te to czas wyżu demograficznego. Liczba dzieci w oddziałach wzrosła nawet do 50. Wtedy też podjęto decyzję o zaadaptowaniu jadalni na salę dydaktyczną dla kolejnego oddziału.

Również za kadencji dyrektor Marii Miazga dokonywano rozbudowy i modernizacji placówki, zgodnie z obowiązującymi wymogami i panującymi trendami.
      W latach 90-tych nastąpił bardzo silny rozwój pedagogiki przedszkolnej jako dyscypliny nauki, zaś w roku 1999 weszła w życie reforma systemu oświaty. Okres ten był znaczącym dla rozwoju Samorządowego Przedszkola nr 87. Nacisk jaki kładziono na edukację przedszkolną oraz nowe regulacje prawne były przyczynkiem do powstawania i wdrażania nowych programów wychowania przedszkolnego, prowadzenia innowacji, eksperymentów pedagogicznych, rozwoju zawodowego nauczycieli przedszkola.

       Zmieniające się potrzeby w zakresie opieki i wychowania dzieci, spowodowały, iż w starszych grupach wiekowych zlikwidowano leżakowanie.
       Po przejęciu obowiązków dyrektora przez Urszulę Sokół w 1993 roku, przedszkole określiło swój profil jako plastyczny. Podjęto działania mające na celu rozwijanie u dzieci zdolności plastycznych oraz uwrażliwianie na sztukę. Zwracano szczególną uwagę na tworzenie warunków sprzyjających samorzutnym działaniom twórczym. Wtedy też powstała galeria plastyczna w sali grupy III, gdzie dzieci eksponowały swoje wytwory plastyczne.
        Przełom wieków to czas współpracy międzynarodowej pomiędzy Przedszkolem nr 87 a przedszkolami we Francji oraz przedszkolami z oddziałami polskimi we Lwowie. Wzajemne odwiedziny oraz udział w konferencjach i szkoleniach dla nauczycieli, bogate były w wymianę doświadczeń oraz ciekawych form i metod pracy. Również w tym czasie przedszkole utrzymywało współpracę z zaprzyjaźnionym przedszkolem w Zakopanem, zaś w roku 2002 nawiązało wieloletnią współpracę z przedszkolem w Raciechowicach. Wspólne spotkania i odwiedziny wraz z wychowankami, były niesamowitym przeżyciem, a także świetną formą edukacji regionalnej.
        Ponieważ kultywowanie tradycji krakowskich nadal było silnie zakorzenione w pracy dydaktyczno - wychowawczej placówki, przedszkole w roku 2006, przyjęło nazwę "Lajkonik". Nazwa wyłoniona została w konkursie, w którym wzięły udział dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola. Dnia 9 czerwca tegoż roku, podczas uroczystości nadania imienia nastąpiło odczytanie Uchwały Rady Miasta Krakowa nadające imię "Lajkonik". Wtedy też przedszkole zyskało swoje logo i hymn.
        Ponad czterdzieści lat nieprzerwanej działalności Samorządowego Przedszkola nr 87 zaowocowało wieloma ważnymi wydarzeniami, które były wyjątkowe, bądź tworzą tradycje placówki.

WSTECZ Artykuł czytany: 885268 razy
 

 

     
ZŁOTA MYŚL
"Wychowanie dziecka, to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli ..."

Janusz Korczak  


Samorządowe Przedszkole Nr 87
"Lajkonik"
ul. Spółdzielców 7
30-682 Kraków

Tel: 12 655 -51-97
www.lajkonik87.pl000143635

  Proszę czekać...  
 
  Proszę czekać...  
 
    

 
 


 

   
Profesjonalny Hosting