Deklaracja Dostępności         telrfon 12 655 51 97           telrfon przedszkole87.lajkonik@gmail.com      

 
 

 

           
 

 
Deklaracja dostępności
 
Deklaracja dostępności 2020-09-21; Autor: Mirosław Kuduk
 

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Samorządowego Przedszkola nr 87 Lajkonik w Krakowie WCAG 2.1AA 

Samorządowe Przedszkole nr 87 Lajkonik w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Samorządowego Przedszkola nr 87 Lajkonik w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Oliwa.
 • E-mail: moliwa.lajkonik87@gmail.com
 • Telefon: 506 972 027

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 87 ,,Lajkonik'' w Krakowie
 • Adres: ul. Spółdzielców 7
  30-682 Kraków
 • E-mail: p87@mjo.krakow.pl
 • Telefon: 12 655 51 97

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Przedszkole nr 87 ,,Lajkonik'' w Krakowie,
ul. Spółdzielców 7; 30- 682 Kraków.
Do budynku można dojść z głównej ulicy lub z parkingu znajdującego się przy przedszkolu. Przedszkole ma jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków dziecięcych. Gabinet Dyrektora znajduje się na parterze, przy wejściu po prawej stronie. Na parterze przedszkola znajdują się sale zabaw grup: 1 i 2, szatnia dla dzieci oraz toaleta. Na I piętrze są sale zabaw grup: 3, 4 i 5, pokój nauczycielski, gabinet intendenta, kuchnia oraz toaleta. Na I piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W przedszkolu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego

WSTECZ Artykuł czytany: 919832 razy
 

 

     
ZŁOTA MYŚL
"Wychowanie dziecka, to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli ..."

Janusz Korczak  


Samorządowe Przedszkole Nr 87
"Lajkonik"
ul. Spółdzielców 7
30-682 Kraków

Tel: 12 655 -51-97
www.lajkonik87.pl000143636

  Proszę czekać...  
 
  Proszę czekać...  
 
    

 
 


 

   
Profesjonalny Hosting