Deklaracja Dostępności         telrfon 12 655 51 97           telrfon przedszkole87.lajkonik@gmail.com      

 
 

 

           
 

 
Konkurs Plastyczny - Kraków moje miasto
 
Aktualności 2016-11-09; Autor: Elżbieta Bielak
 

 

                                                           KONKURS PLASTYCZNY

                                                          "KRAKÓW MOJE MIASTO"

                                                                      REGULAMIN

ORGANIZATOR
Samorządowe Przedszkole nr 87 "Lajkonik" w Krakowie

TEMATYKA KONKURSU
Tematyka konkursu powinna koncentrować się wokół hasła "Kraków moje miasto" rozumianego zarówno w aspekcie historycznym jak i aktualnego obrazu miasta. Prace mogą ukazywać historię miasta, najpiękniejsze zakątki, oraz postacie związane z Krakowem (legendarne, historyczne, współczesne).

CELE KONKURSU
- kształtowanie poczucia tożsamości z rodzinnym miastem
- uwrażliwienie na piękno i oryginalność naszego miasta
- rozbudzenie zainteresowania historią, kulturą i tradycją Krakowa
- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych
- wzmacnianie relacji rodzic - dziecko w sytuacjach zadaniowych.

Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola nr 87 "Lajkonik" w Krakowie wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami.
2. Jeden uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
3. Praca może być wykonana w formie przestrzennej lub płaskiej.
4. Technika wykonania prac oraz format - prace płaskie tylko w formacie A3, prace przestrzenne format dowolny.
5. Każda wykonana praca powinna zawierać dane autora: imię i nazwisko oraz nazwę grupy.
6. Termin składania prac: od 14 11 do 28 11 2016r.

7. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Kryteria oceny prac:
- Umiejętność wyrażenia za pomocą środków plastycznych zaproponowanej w temacie konkursu treści, a także swoich przeżyć i emocji.
- Bogactwo warsztatu, zastosowanie rozmaitych technik plastycznych.
- Zaangażowanie dziecka w wykonane dzieło.

Ocena prac:
Po złożeniu prac konkursowych zbierze się niezależne jury, które wyłoni najlepsze prace.
W jury zasiądą:
- Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 87 "Lajkonik".
- Przedstawiciele Rady Pedagogicznej.
Wybrane prace zostaną nagrodzone, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

                        SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


WSTECZ Artykuł czytany: 6637 razy
 
TWOIM ZDANIEM

DODAJ KOMENTARZ    
 

 

     
ZŁOTA MYŚL
"Wychowanie dziecka, to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli ..."

Janusz Korczak  


Samorządowe Przedszkole Nr 87
"Lajkonik"
ul. Spółdzielców 7
30-682 Kraków

Tel: 12 655 -51-97
www.lajkonik87.pl00091703

  Proszę czekać...  
 
  Proszę czekać...  
 
    

 
 


 

   
Profesjonalny Hosting